Zespół

 SCO-TTi  to profesorowie oraz pracownicy (badawczy) Wydziału Ekonomii i Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Zittau / Görlitz. Zespół łączy praktyczne i akademickie doświadczenie z zakresu zarządzania produkcją i logistyką w branży półprzewodników, (biznesowych) systemów IT i ERP, administracji biznesowej, marketingu, analizy danych, inżynierii, pedagogiki (inżynierskiej), kulturoznawstwa, projektowania wspomaganego komputerowo, oraz wytwarzanie przyrostowe i rzeczywistość mieszana (MR). Pracę SCO-TTi cechuje interdyscyplinarność, międzynarodowość i niekonwencjonalne podejście do rozwiązań z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, a także ciągły transfer wiedzy, technologii i edukacji.

Adres: Haus Z II

Schliebenstraße 21, 02763 Zittau
Tel.: 03583 612 - 3801
Fax: 03583 612 - 2809

sco-tti(at)hszg.de


ResearchGate: Link
Twitter: scotti_europe