Skip to main content

Cel projektu

Motywacją dla tego projektu dydaktycznego była z jednej strony chęć zasadniczego przygotowania przyszłych inżynierów przemysłowych do działalności zawodowej w zakresie zarządzania projektami, z drugiej zaś aktywnego radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi takimi jak transformacja cyfrowa oraz nabycie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Koncepcja nauczania  została zorganizowana według podobszarów: sytuacja wyjściowa, pomysł, porządek, planowanie, wdrażanie i realizacja projektów. W pierwszej fazie uczniowie niezależnie opracowali trzy pomysły na projekty, które miały  mieć charakter charytatywny i być realizowane przez jeden semestr w zakresie regionalnym.

Czytaj dalej