Skip to main content

Cele projektu

Z pomocą metod E-learning przyszli specjaliści powinni oprócz wiedzy fachowej nabyć również zdolności społeczno-komunikacyjne, personalne, umiejętności w zakresie aktywności i działania, a również umiejętności cyfrowe. 

 

W tym celu przygotowane zostaną, w ramach strategii nauczania i uczenia się, filmy objaśniające. Ich celem jest przekazanie oglądającym trudnych treści w prosty sposób, umożliwiając nabycie wiedzy fachowej.

Przygotowanie tych wideo samodzielnie przez studentów, czyli wykonanie researchu, przygotowanie planu i produkcja wideo, umożliwia oprócz opracowania treści tematycznych również między innymi poszerzenie społeczno-komunikacyjnych zdolności, takich jak nabycie lub dalszy rozwój umiejętności pracy w grupie. 

W trójstopniowym procesie studenci opracowali w ramach pracy grupowej  tematy w zakresie optymalizacji produkcji, następnie przygotowali prezentacje i ćwiczenia dla swoich kolegów i koleżanek. Bazując na tym, po ocenie kolegów i koleżanek oraz opinii interdyscyplinarnego zespołu wykładowców, studenci przygotowali filmy objaśniające.

nasze publikacje