Skip to main content

Za pomocą naszych biznesowych gier symulacyjnych mają Państwo przede wszystkim możliwość zapoznania się z kompleksowymi procesami i strukturami. Ponadto umożliwiają one Państwu wysoki poziom uczenia się zorientowanego na kompetencje, które zwłaszcza w okresie digitalizacji zyskuje nadrzędne znaczenie.

Gry symulacyjne

Gra symulacyjna SysTeamsBusiness

Gra SysTeamsBusiness umożliwia symulację firmy produkcyjnej od procesu zakupu do produktu końcowego, uwzględniając finansowanie.

Gra planszowa SysTeamsBusiness doskonale przybliża podstawy zarządzania biznesem i jest odpowiednia dla wszystkich studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem. Odzwierciedla ona wszystkie dziedziny zarządzania firmą oraz symuluje przedsiębiorstwa przemysłowe konkurujące ze sobą na wspólnym rynku. Uczestnicy mogą dzięki temu zrozumieć proces budowania wartości firmy i doświadczyć efektów ich decyzji biznesowych, na przykład za pomocą bilansów.

 

Gra w sposób prosty i zrozumiały przybliża funkcjonowanie całej firmy, odtwarzając podstawowe procesy biznesowe. Dzięki temu uczestnicy zyskują wgląd w sposób funkcjonowania wszystkich obszarów przedsiębiorstwa przemysłowego i zrozumieć jak na siebie oddziałują. Za pomocą analiz przepływów pieniężnych zdobywają wiedzę na temat podstaw finansowania przedsiębiorstw oraz zyskują wiedzę na temat tego, jak podejmowane są decyzje biznesowe oraz jak efektywnie opracować procesy biznesowe.

Pitch Your Green Idea!

»Pitch Your Green Idea« to wielokrotnie nagradzana gra o zrównoważonej przedsiębiorczości i rozwoju innowacji

Zrównoważone firmy powinny być jednocześnie akceptowalne społecznie, przyjazne dla środowiska i ekonomiczne. Podejmujemy to wyzwanie za pomocą gry planszowej - kreatywnej, informacyjnej i rozrywkowej.  Gra planszowa Pitch Your Green Idea! przybliża takie tematy jak zrównoważone zarządzanie biznesem, zarządzanie projektami, rozwój innowacji i metody kreatywności.

W bezpiecznej przestrzeni gry uczestnicy rozwijają własne rozwiązania dotyczące ważnych problemów społecznych i ekologicznych oraz za pomocą rozrywki zapoznają się z tematami zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju organizacji.

Podczas gry można tworzyć nowe pomysły na biznes lub rozwijać te istniejące. Bezpieczna przestrzeń gry oferuje możliwości wypróbowania pomysłów, uzyskania opinii zwrotnej i rozwoju pomysłów, bez strachu o to jaki wpływ miałyby one na rzeczywistość.

Gra w  jednakowym stopniu skierowana  jest dla osób posiadających i bez pomysłu na biznes, a również niezależnie od posiadania wstępnej wiedzy w zakresie zrównoważoneg rozwoju.

Daniel Winkler

Haus Z II, Raum 0.18.4

Schliebenstraße 21, 02763 Zittau
Tel.: 03583 612 - 4595
d.winkler(at)hszg.de