Power2Power

Europejski projekt badawczy „Power2Power (P2P)” ma na celu badanie i rozwój innowacyjnych półprzewodników mocy o zwiększonej gęstości mocy i wydajności energetycznej. Łącznie współpracować będą 43 partnerów z ośmiu krajów.

Więcej informacji

 

Projekt

Czas trwania

01.06.2019 – 31.05.2022

Finansowanie

Power2Power is a European co-funded innovation project on Semiconductor Industry. The project receives grants from the European H2020 research and innovation program, ECSEL Joint Undertaking, and National Funding Authorities from eigth involved countries under agreement No. 826417. The participating countries are Austria, Finland, Germany including the Free States of Saxony and Thuringia, Hungary, Netherlands, Slovakia, Spain and Switzerland.