European Open Academy

Jaki potencjał mają Łużyce Górne w zakresie zmian cyfrowych i jakie oferty edukacyjne są potrzebne, aby dostosować się do współczesnego świata pracy?

Strukturalna zmiana w regionie jest silnie związana z ludźmi, którzy mają wprowadzać innowacje. W tym kontekście rozwój zawodowy wykwalifikowanych pracowników jest nieodłączną częścią innowacyjnych osiągnięć technologicznych i ma znacząco pozytywny wpływ na innowacje gospodarcze. Nowy projekt badawczy, będący częścią projektu zmian strukturalnych  „Łużyce - życie i technologia”, ma na celu zaprojektowanie i przetestowanie akademii dalszej edukacji w Górnych Łużycach:„Otwarta Akademia Europy” („EurOpA”) Zespół zpod kierownictwem profesor Sophii Keil, zadaje sobie obecnie następujące kluczowe pytania:

Jakie oferty edukacyjne są potrzebne dla przyszłościowych technologii cyfrowych w kontekście cyfrowej transformacji gospodarki? Jaki potencjał regionalny istnieje  już w Górnych Łużycach? Jak można jeszcze bardziej promować edukację i innowacje, zwłaszcza w naszym regionie?

W pierwszej kolejności określone są potrzeby dużych firm na Górnych Łużycach oraz małych i średnich firm, opracowywana jest koncepcja programu oparta na faktach i potrzebach, opracowywane są konkretne scenariusze nauczania, organizowany jest warsztat wideo, program szkoleniowy z firmami partnerskimi jest testowany i oceniany na podstawie kryteriów, a także opracowywana jest dobrze uzasadniona strategia zrównoważonego rozwoju.

Duże firmy, takie jak Siemens i MŚP, takie jak Arnell i ULT z Górnych Łużyc, zostały zidentyfikowane jako dostawcy testów dla tej akademii szkoleniowej.
Przyczynia się to do zwiększenia globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw na Górnych Łużycach poprzez umożliwienie pracownikom m.in .: projektowania cyfrowych procesów biznesowych i szkolenia ich w zakresie korzystania z technologii cyfrowych.

Projekt dotyczący koncepcji i testowania akademii dalszej edukacji "European Open Academy" (EurOpA) w regionie innowacji Oberlausitz jest realizowany przez specjalistyczną grupę roboczą ds. wsparcia Centrum Nauki Oberlausitz - Technologie-Transfer-Innovativ (SCO-TTi).

Förderkennzeichen: 03WIR2704