Skip to main content

Badania & Transfer

SCO-TTi jest zaangażowana w liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, które koncentrują się na cyfryzacji w obszarach: produkcja i logistyka czy Przemysł 4.0, łańcuchy dostaw systemów i komponentów elektronicznych (ECS), rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, zarządzanie nieruchomościami i rozwój kompetencji, Nauczanie uniwersyteckie i rozwój zawodowy w zakresie transformacji cyfrowej w biznesie i społeczeństwie. Oprócz naszych umiejętności zawodowych w wyżej wymienionych obszarach oferujemy również doświadczenie w zarządzaniu badaniami i transferem projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Jeśli jesteś zainteresowany nowymi wspólnymi projektami lub masz ogólne pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, abyśmy mogli wymienić się pomysłami. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem przy wdrażaniu nowych projektów dla regionu i łączeniu badań, biznesu i społeczeństwa!

Integrated Development 4.0 (iDev40)

Skills & Workplaces 4.0

Europejski projekt badawczy "Integrated Development 4.0 (iDev40)"kierowany przez firmę Infineon Austria postawił sobie za cel znaczne przyspieszenie procesów rozwojowych w branży komponentów i systemów elektronicznych (ECS) w Europie poprzez cyfryzację. 39 partnerów z sześciu krajów prowadzi badania nad zagadnieniami cyfryzacji związanymi z inteligentną siecią procesów produkcji i rozwoju komponentów i systemów elektronicznych.  "Integrated Development 4.0 (iDev40)"

więcej informacji

Power2Power

Automation & Logistics

43 partnerów z ośmiu krajów prowadzi badania i opracowuje innowacyjne półprzewodniki o większej gęstości mocy i efektywności energetycznej. Półprzewodniki  są wymagane we wszystkich fazach przetwarzania energii: wytwarzania, przesyłania i użytkowania. Bardziej wydajne półprzewodniki w istotny sposób przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla pomimo rosnącego światowego zapotrzebowania na energię.

więcej informacji

SCO-TTi

Science Center Oberlausitz

Science Center  stanowi fizyczne miejsce spotkań dla studentów, naukowców, menedżerów, MŚP i obywateli, gdzie w kontekście cyfryzacji spotykają się badania, innowacje, nauczanie i transfer technologii.

Do laboratoriów

Immobilienmanagement 4.0

Virtual Reality

Cyfrowe przetwarzanie i udostępnienie domu przysłupowego.

więcej informacji

EurOpA

Weiterbildungsakademie

Jaki potencjał mają  Górne Łużyce w zakresie zmian cyfrowych i jakie możliwości edukacyjne są niezbędne, aby dostosować się do współczesnego świata pracy?

więcej informacji