Skip to main content

Willkommen! Welcome! Witajcie! Vítejte!

Science Center (Centrum Nauki) oferuje miejsce spotkań dla studentów, naukowców, managerów, sektoru MŚP oraz wszystkich zainteresowanych. To miejsce, w którym badania, innowacje, nauka i transfer technologii łączą się w kontekście digitalizacji.

Skontaktuj się z nami w sprawie cyfryzacji w biznesie i społeczeństwie. Jesteśmy otwarci dla każdego – nieważne czy jesteś studentem, przedsiębiorcą, naukowcem. Cieszymy się na wspólne kształtowanie przyszłości.

Prof. Dr. rer. pol. Sophia Keil i Prof. Dr. rer. pol. Uwe Wendt
Kierownictwo SCO-TTi

Nasze projekty

Europejski projekt badawczy „Integrated Development 4.0 (iDev40)”, kierowany przez firmę Infineon Austria, postawił sobie za cel znaczne przyspieszenie procesów rozwojowych w branży komponentów i systemów elektronicznych (ECS) w Europie poprzez cyfryzację.

 

więcej informacji

European Open Acadamy

Akademia dalszej edukacji

więcej informacji

rozwiązania nowej generacji w zakresie opartego na krzemie zasilania w transporcie i maszynach

 

więcej informacji 

Wirtualne domy przysłupowe

więcej informacji