Skip to main content

Cíl projektu

Motivací pro tento didaktický projekt bylo jednak to, že nastávající průmysloví inženýři budou řádně připraveni na profesionální činnost charakteristickou pro Projektový Management, dále se budou aktivně zabývat aktuálními společenskými výzvami, jako je digitální transformace, a zároveň přebírat určitou sociální a ekologickou odpovědnost. 

Koncept nauky a učení byl strukturován podle jednotlivých oblastí: počáteční situace, myšlenka/nápad, návrh, plánování, realizace a dokončení projektů. V první fázi studenti samostatně vyvinuli tři nápady na projekty. Ty musely být charitativního, nebo udržitelného charakteru, a měly být realizovatelné během jednoho semestru v regionálním prostředí univerzity v Zittau/Görlitz.

Číst dále