Skip to main content

Cíl projektu

Předchozí didaktický koncept modulu Řízení výroby na Fakultě Ekonomiky a Průmyslového Inženýrství, který je popsán v části »Studenti studentům – Krátká videa vysvětlující témata z optimalizace výroby.« nelze kvůli aktuálně pozastavené prezenční výuce realizovat.

K implementaci digitální výuky budou proto použity Multimediální výukové listy, které se používají na dálkových univerzitách. S těmito psanými a vizualizovanými krátkými vyučovacími jednotkami je možné poskytnout mateiál k vysokoškolské výuce, nezávisle na čase a místě. Pokud jsou navíc obohaceny o prvky Mobile Learning, jako jsou Mikroteaching videa, Podcasty, Learning Snacks atd., vznikají zcela nové možnosti pro předávání informací potřebných ke studiu.

Vzbudili jsme Váš zájem? Můžete sami vyzkoušet svůj první Learning Snack na téma: Průmysl 1.0 až 4.0 z výukového listu »Od tradiční výroby po průmysl 4.0«.

Ke stažení a dalšímu čtení: »Příklad výukového listu«