Skip to main content

Cíl projektu

Na Fakultě Ekonomiky a Průmyslového Inženýrství Univerzity Aplikovaných Věd Zittau/Görlitz jsou v oboru Optimalizace výroby, v kurzu Řízení výroby, vyučováni budoucí diplomovaní Inženýři. Pomocí metod E-learningu je třeba proškolit budoucí odborníky, kteří kromě technických a metodických znalostí mají také sociální, komunikační a osobní dovednosti, způsobilost správně jednat a disponují také digitální kompetencí.

Za tímto účelem jsou Microteaching videa použity jako strategie pro výuku a učení. Cílem je jednoduše a jasně vysvětlit obtížný obsah, aby bylo možné divákovi předat důležité odborné znalosti. Pokud jsou tato videa vytvářena samotnými studenty v rámci výuky/učení, tj. rešerše potřebných informací, naplánování a následné vytvoření videa, je vedle rozvoje odborných znalostí v daném oboru také možné stimulovat nebo dále rozvíjet sociálně-komunikační dovednosti, jako je například schopnost pracovat v týmu.

V tomto třístupňovém procesu studenti pracovali ve skupinách na zadaných tématech pro optimalizaci výroby, především na vypracování prezentací a cvičení pro své spolužáky. Na základě toho, po vzájemném posouzení a zpětné vazby od interdisciplinárního týmu lektorů, studenti vytvořili krátká vysvětlující videa.

Naše publikace

Microteaching videa - Studenti studentům