Skip to main content

Simulační hry

Simulační hra SysTeamsBusiness

S hrou SysTeamsBusiness je simulována výrobní společnost od nákupu až po konečný produkt, včetně financování.

Tato simulační hra velmi dobře vyobrazuje základy podnikové ekonomiky a je vhodná pro všechny studenty, kteří by později chtěli pracovat v managementu. Mapuje všechny oblasti obecného managementu a simuluje výrobní společnosti, které si navzájem konkurují na společném trhu. Účastníci mohou tak lépe porozumět procesu vytváření provozních hodnot a dozvědět se například o dopadech svých rozhodnutí na celkovou rozvahu.

Hra jasně a srozumitelně zprostředkovává, jak společnost funguje jako celek, tím, že na herním plánu reprodukuje důležité základní interní procesy. To dává účastníkům náhled do funkčních oblastí výrobní společnosti a možnost pochopit, jak interagují. Analýzou peněžních toků získáte důkladné znalosti základů podnikového účetnictví a porozumíte, jak se správně rozhodovat, a efektivně navrhovat interní procesy.

Pitch Your Green Idea!

»Pitch Your Green Idea« je soutěž na téma udržitelné podnikání a rozvoj inovací.

Udržitelné firmy by měly být společensky přijatelné, ekologické a zároveň ekonomické. S touto výzvou se setkáváme pomocí hry - kreativní, poučné a zábavné. Simulační hra Pitch Your Green Idea! se zabývá udržitelným podnikovým řízením, řízením projektů, rozvojem inovací a kreativními metodami.

V chráněném vnitřním prostoru určeným pro tuto hru mohou účastníci rozvíjet své vlastní nápady pro řešení naléhavých sociálních a ekologických problémů a zábavnou formou se zabývat udržitelností a organizačním rozvojem.

Ve hře lze vytvářet nové podnikatelské nápady nebo rozvíjet ty stávající. Chráněný vnitřní prostor pro tuto hru nabízí příležitost vyzkoušet si nápady v praxi, získat zpětnou vazbu a předat nápady, aniž byste se museli bát nějakých dopadů na reálný svět.

Simulační hra je zaměřena na lidi s podnikatelským nápadem nebo bez, stejně jako s nebo bez předchozích znalostí udržitelného podnikání.

Daniel Winkler

Budova Z II, místnost 0.18.4

Schliebenstraße 21, 02763 Žitava
Tel.: 03583 612 - 4595
d.winkler(at)hszg.de