Power2Power

Evropský výzkumný projekt Power2Power (P2P) má za cíl výzkum a vývoj inovativních výkonových polovodičů se zvýšenou výkonností a energetickou efektivitou. Do projektu je zapojeno celkem 43 partnerů z osmi zemí.

 

Více informací

 

Power2Power

 

Prof. Keil, Děkanka Fakulty W, je se svým výzkumným týmem součástí eines dalšího významného evropského High-Tech projektu.

Významný evropský výzkumný projekt „Power2Power“ byl zahájen v červnu roku 2019 za účasti Univerzity Aplikovaných Věd Zittau / Görlitz, konkrténě profesorky Sophie Keil, děkanky Fakulty, Ekonomiky a Průmyslového Inženýrství, a jejího výzkumného týmu.

Celkem 43 partnerů z osmi zemí se podílí na výzkumu a vývoji inovativních výkonových polovodičů se zvýšenou hustotou výkonu a energetickou efektivitou. Tyto efektivní polovodiče mají v době celosvětově rostoucí poptávky po energii zásadní význam pro snižování emisí oxidu uhličitého.

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu ECSEL (Electronic Components ans Systems for European Leadership). Na financování se podílí také Ministerstvo školství a výzkumu, zkráceně BMBF, nebo spolkové země Sasko a Durynsko.

Sophia Keil a její tým pracují po iDev40 již na druhém evropském výzkumném projektu. Vedle výzkumných prací v tomto projektu má profesorka Keil na starosti také pracovní balíček „Automatizace a logistika v digitalizované výrobě výkonové elektroniky“. Cílem tohoto pracovního balíčku je optimalizace celého dodavatelského řetězce, logistiky, výroby, a ECS (Electronic Components and Systems) s ohledem na zhotovení výkonové elektroniky a jejích pilotních výrobních linek pomocí automatizace a digitalizace.

 

Power2Power je evropský, spolufinancovaný inovační projekt pro polovodičový průmysl. Projekt získává granty z evropského programu pro výzkum a inovace H2020, Joint Undertaking ECSEL a vnitrostátních finančních úřadů z osmi zúčastněných zemí na základě grantové dohody č. 826417. Zúčastněnými zeměmi jsou Rakousko, Finsko, Německo – včetně Svobodných států Sasko a Durynsko, Maďarsko, Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Švýcarsko.

Sídlo: Budova Z II

Schliebenstraße 21, 02763 Žitava
Tel.: 03583 612 - 3801
Fax: 03583 612 - 2809
f-w(at)hszg.de

Celý projekt

Doba trvání projektu

01.06.2019 – 31.05.2022

 

Dotace

Power2Power is a European co-funded innovation project on Semiconductor Industry. The project receives grants from the European H2020 research and innovation program, ECSEL Joint Undertaking, and National Funding Authorities from eigth involved countries under agreement No. 826417. The participating countries are Austria, Finland, Germany including the Free States of Saxony and Thuringia, Hungary, Netherlands, Slovakia, Spain and Switzerland.