Skip to main content

Výzkum & Transfer

SCO-TTi se podílí na mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektech zaměřených na digitalizaci v oblastech: výroba a logistika, respektive průmysl 4.0, dodavatelské řetězce elektronických systémů a komponentů (ECS), rozšířená a virtuální realita, správa nemovitostí a rozvoj kompetencí, Vysokoškolské vzdělávání a profesní rozvoj pro digitální transformaci v podnikání a společnosti.

 

Kromě našich odborných kompetencí ve výše uvedených oblastech nabízíme také zkušenosti s výzkumem a řízením transferů regionálních, národních a mezinárodních projektů. Pokud máte zájem o nové společné projekty, nebo máte všeobecné dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat, abychom se mohli spojit a vše probrat.

Těšíme se, až společně s Vámi uskutečníme nové projekty pro nás region, a propojíme výzkum, hospodářství a společnost!

Integrated Development 4.0 (iDev40)

Skills & Workplaces 4.0

Cílem evropského výzkumného projektu „Integrated Development 4.0“ vedený společností Infineon Austria je urychlit vývojové procesy v průmyslu elektronických komponentů a systémů (ECS) v rámci Evropy pomocí digitalizace. Celkem 39 partnerů ze šesti zemí zkoumá témata Digitalizace vztahující se k inteligentnímu propojení výrobních a vývojových procesů elektronických komponentů a systémů.

Více informací

Power2Power

Automation & Logistics

Evropský výzkumný projekt Power2Power (P2P) má za cíl výzkum a vývoj inovativních výkonových polovodičů se zvýšenou výkonností a energetickou účinností. Do projektu je zapojeno celkem 43 partnerů z osmi zemí.

Více informací

SCO-TTi

Science Center Oberlausitz

Science Center nabízí společné místo pro studenty, vědce, manažery, malé a střední podniky a občany, kde se v rámci digitalizace setkávají výzkum, inovace, výuka a transfer technologií.

Laboratoře

Property Management 4.0

Virtual Reality

Digitální zpracování a zpřístupnění Hrázděného domku.

Více informací

EurOpA

Weiterbildungsakademie

Jaký potenciál má Horní Lužice v souvislosti s digitálními změnami, a jaké nabídky vzdělání jsou nezbytné, aby vyhovovaly modernímu pracovnímu světu?

 

Více informací

Publikace

Zde naleznete přehled všech publikací v rámci SCO-TTi projektu.

 

Více informací

Naše studijní programy pro postgraduální, nebo kombinované dálkové studium

Nabídka vysokoškolských studijních programů

Kombinované & dálkové studium

Řízení podniku (společně s HWK Dresden)

Státně ověřený certifikát ekonoma v kapse, nebo úspěšné absolvování studia ekonomie a oběma nohama již v pracovním životě? Ale stále tomu něco chybí? Úspěšné absolvování našeho kombinovaného dálkového studia nabízí širokou škálu profesních možností ve středním a vyšším managementu. Společně s Řemeslnickou komorou v Drážďanech byl navržen zkrácený studijní program na pět semestrů, který je vázán na přesně definované požadavky pro přijetí.

 

Bakalářské studium (kombinované)

Řízení podniku (společně s IBS Wien)

Tento studijní program Řízení podniku je kombinované a dálkové studium s částečnou prezenční docházkou ve spolupráci s Institutem pro kombinované studium (IBS) Vídeň, Rakousko.

 

Více informací

Postgraduální studium

International Management

Master-Studium

Toto magisterské studium je v Sasku velmi speciální, protože se jedná o magisterský titul s udělením „Joint Degree“ titulu díky kooperaci mezi Mezinárodním vysokoškolským institutem (IHI) v Žitavě a Univerzitou Aplikovaných Věd Zittau / Görlitz.

 

To umožňuje získání vysokoškolského diplomu a tím i přímý přístup absolventů magisterského studia k doktorskému studiu na IHI Zittau, nebo na jiné univerzitě

 

Více informací

Nabídka postgraduálních studijních programů